FOLIA  LITTERARIA  ROMANICA

   
 
 

 

 

Profil czasopisma : literaturoznawstwo i językoznawstwo

 ISSN 1505-9065
 e-ISSN 2449-8831

 

*

Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych (Varia) i recenzji prac naukowych do kolejnego tomu Folia Litteraria Romanica (15), który ukaże się w 2020 roku. Artykuły i recenzje prosimy przesyłać do końca września 2019 na adres redakcji : flromanica@gmail.com

*

W roku akademickim 2018/2019 Folia Litteraria Romanica zostały zgłoszone do ministerialnego konkursu/programu wsparcia czasopism (program MNiSW « Wsparcie dla czasopism naukowych ») i otrzymały dofinansowanie na dwa kolejne lata. W 2018 roku FLR znalazły się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wartością 20  punktów.

 

*

 

Geneza czasopisma Folia Litteraria Romanica (FLR) sięga końca lat siedemdziesiątych XX wieku. W 1982 roku w ramach publikacji Acta Universitatis Lodziensis w serii Folia Litteraria z inicjatywy prof. Kazimierza Kupisza ukazał się pierwszy zeszyt naukowy łódzkiej romanistyki. Miał on być miejscem publikacji prac naukowych lokalnego środowiska romanistów oraz materiałów z konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Filologii Romańskiej UŁ. Między 1982 a 1997 rokiem ukazało się dziewięć, zazwyczaj tematycznych zeszytów.

 

W roku 2000, za sprawą prof. Zbigniewa Naliwajka FLR stały się spadkobiercą Folia Litteraria. Od tamtej pory FLR jest czasopismem interdyscyplinarnym specjalizującym się w publikacjach z zakresu literaturoznawstwa romańskiego, które dotyczą literatury od Średniowiecza po współczesność, a także nowożytnej recepcji Antyku. Podstawowym językiem publikacji jest język francuski, choć ukazały też się wydawnictwa w innym języku romańskim lub w języku polskim. W czasopiśmie drukują swoje prace naukowcy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Studia literaturoznawcze są zróżnicowane pod względem metodologicznym i podejmują problemy z zakresu historii literatury, genologii, stylistyki czy komparatystyki. Odnoszą się już to do wybranych twórców, gatunków i prądów literackich, już to do szczególnych problemów poznawczych, wpisując się wtedy w historię idei. FLR planuje rozszerzyć swoje spektrum badawcze na zagadnienia językoznawcze, które dotyczyć będą różnych działów lingwistyki, między innymi leksykologii, paremiologii, semantyki, diasystemowego zróżnicowania językowego czy komparatystyki językowej.

 

Od kilku lat czasopismo ukazuje z częstotliwością jednego zeszytu rocznie. Od roku 2015 tomy FLR są bezpłatnie udostępniane w Repozytorium UŁ. W 2015 roku FLR znalazły się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B) z wartością 6 punktów.